این یک پیغام عمومی است و برای همه کاربران قابل مشاهده است

پنل پیامک

پنل پیامک ساده

100 پیامک هدیه
بدون محدودیت ارسال و دریافت
3 خط عمومی رند جهت ارسال
خط اختصاصی انتخابی 5000 رایگان
پیام صوتی و ایمیل انبوه
ارسال با کد پستی
وب سرویس
30% امکانات پنل
قیمت هر پیامک 12.0 تومان
دریافت پیامک رایگان
پنل سالیانه است

پنیل پیامک متوسط

200 پیامک هدیه
بدون محدودیت ارسال و دریافت
۴ خط عمومی رند جهت ارسال
خط اختصاصی انتخابی 5000 رایگان
پیام صوتی و ایمیل انبوه
ارسال با کد پستی
وب سرویس
60% امکانات پنل
قیمت هر پیامک 11.0 تومان
دریافت پیامک رایگان
پنل سالیانه است
ارسال منطقه ای و از روی نقشه
ارسال هوشمند و زماندار

طراحی و کدنویسی توسط : وهاب آنلاین